REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

11.6.2011

12 QERSHORI, DITA NDËRKOMBËTARE KUNDËR PUNËS SË FËMIJËVE

12 Qershori shënon Ditën Ndërkombëtare Kundër Punës së Fëmijëve që ka për qëllim të ndërgjegjësimin dhe inkurajimin e veprimeve për t`i dhënë fund punës së fëmijëve në mbarë botën. Fëmijët anekënd botës përjetojnë shkelje


KUMTESË PËR MEDIA
11 qershor 2011
Prishtinë

12 QERSHORI, DITA NDËRKOMBËTARE
KUNDËR PUNËS SË FËMIJËVE

12 Qershori shënon Ditën Ndërkombëtare Kundër Punës së Fëmijëve që ka për qëllim të ndërgjegjësimin dhe inkurajimin e veprimeve për t`i dhënë fund punës së fëmijëve në mbarë botën.
Fëmijët anekënd botës përjetojnë shkelje të të drejtave të tyre, sikurse edhe të rriturit. Mirëpo, për dallim nga të rriturit shkeljet ndaj tyre janë më të ndjeshme, sepse ata janë në një pozitë më lehtë të cenueshme dhe nuk mund të mbrohen.
Kudo në botë fëmijët kryejnë punë të rënda dhe të dëmshme, punojnë në bujqësi; në industri, përfshirë edhe minierat; në ndërtimtari apo në profesione dhe shërbime të tjera, të cilat e dëmtojnë rëndë zhvillimin e tyre dhe ndikuar edhe në zhvillimin e tyre fizike dhe shpirtëror, intelektual dhe emocional. Puna e fëmijëve paraqet edhe një nga format më të rënda të shfrytëzimit dhe të keqtrajtimit në botë.
ILO vlerëson se rreth 120 milionë fëmijë të moshës 5-14 (nga së paku 250 milionë fëmijë, të cilët punojnë në vendet e zhvilluara), punojnë me orar të plotë dhe 130 milionë të tjerë punojnë me gjysmë orari. Rreth 61 % të fëmijëve që punojnë, jetojnë në Azi, 32 % në Afrikë dhe 7 % në Amerikën Latine. Numri i fëmijëve që punojnë në Evropë është në rritje sipër. Në këtë aspekt nuk bën përjashtim as Kosova. Ajo po ballafaqohet gjithnjë e më shumë me problemin jashtëzakonisht shqetësues të angazhimit të fëmijëve në punë të ndryshme, ndonëse ende nuk ekzistojnë të dhëna të plota për numrin e fëmijëve të përfshirë në punë në Kosovë.
Sipas të dhënave të ILO-IPEC në Kosovë, punët kryesore në të cilat angazhohen fëmijët janë: puna e shitjes në rrugë, puna e rrezikshme në bujqësi dhe pylltari, puna në gërmimin dhe shfrytëzimin e pasurive natyrore, trafikimi i fëmijëve për punë dhe shfrytëzim seksual, si dhe shfrytëzimi i fëmijëve për aktivitete joligjore.
Me qëllim të përmirësimit të situatës, lidhur me punën e fëmijëve, institucionet e Republikës së Kosovës, së bashku me me partnerë të tjerë përgjegjës, ka vazhduar ndërmarrjen e aktiviteteve për parandalimin dhe eliminimin e punës së fëmijëve, si dhe të veprimeve për monitorimin e punës së fëmijëve. Mirëpo, nisur nga situata e rëndë ekonomike-sociale e vendit, me gjithë aktivitetet e ndërmarra, çështja e punës së fëmijëve mbetet ndër sfidat më të mëdha shoqërore dhe institucionale.
Pavarësisht nga situata e rëndë, apelojmë te institucionet shtetërore, sidomos te Qeveria e Kosovës, që sa më shpejtë të miratojë strategjinë dhe planin e veprimit për parandalimin dhe eliminimin e formave të rrezikshme të punës së fëmijëve në Kosovë, si dhe të fillojë me zbatimin konsekuent dhe adekuat të saj, me qëllim të parandalimit dhe eliminimit të punës së fëmijëve, të mbrojtjes së shëndetit dhe mirëqenies së tyre për një jetë normale dhe me dinjitetshme.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.