REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Galeria

Shënimi i Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve - 1 qershor 2014

1/19

01 Qershor 2014

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve, Avokati i Popullit ka takuar fëmijët që po festonin ditën e tyre në sheshin e kryeqytetit

 • Shpendaj

2/19

01 Qershor 2014

Gjatë vizitës së Avokatit të Popullit në SOS Fshatin e Fëmijëve në Prishtinë, me rastin e 1 Qershorit

 • Shpendaj

3/19

01 Qershor 2014

Gjatë vizitës së Avokatit të Popullit në SOS Fshatin e Fëmijëve në Prishtinë, me rastin e 1 Qershorit

 • Shpendaj

4/19

01 Qershor 2014

Gjatë takimit të Avokatit të Popullit me fëmijët në SOS Fshatin e Fëmijëve në Prishtinë, me rastin e 1 Qershorit ( hijezimi i fotove është bërë në respektim të rendit shtëpiak të SOS Fshatit)

 • Shpendaj

5/19

01 Qershor 2014

Gjatë takimit të Avokatit të Popullit me fëmijët në SOS Fshatin e Fëmijëve në Prishtinë, me rastin e 1 Qershorit ( hijezimi i fotove është bërë në respektim të rendit shtëpiak të SOS Fshatit)

 • Shpendaj

6/19

01 Qershor 2014

Me fëmijët e Mitrovicës, në shënim të Ditës Ndërkombëtare të fëmijëve

 • Shpendaj

7/19

01 Qershor 2014

Fëmijët e Gjilanit me rastin e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve

 • Shpendaj

8/19

01 Qershor 2014

Gjilan, në shënimin e Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve

 • Shpendaj

9/19

01 Qershor 2014

Grup fëmijësh në Gjakovë me rastin e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve

 • Shpendaj

10/19

01 Qershor 2014

Gajkovë - Në tendën e IAP-së me rastin e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve, fëmijët janë informuar lidhur me të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre, si dhe me mandatin e Avokatit të Popullit dhe mundësitë që ata kanë për t'u drejtuar aty me ankesat apo shqetësimet e tyre.

 • Shpendaj

11/19

01 Qershor 2014

Mitrovicë, gjatë shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve

 • Shpendaj

12/19

01 Qershor 2014

Mitrovicë, gjatë shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve

 • Shpendaj

13/19

01 Qershor 2014

Avokati i Popullit gjatë prononcimit për mediat , lidhur me të drejtat e fëmijëve, me rastin e 1 qershorit, Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve,

 • Shpendaj

14/19

01 Qershor 2014

Prishtinë, gjatë shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve

 • Shpendaj

15/19

01 Qershor 2014

Prishtinë, gjatë shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve

 • Shpendaj

16/19

01 Qershor 2014

Prishtinë, gjatë shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve

 • Shpendaj

17/19

01 Qershor 2014

 • Shpendaj

18/19

01 Qershor 2014

 • Shpendaj

19/19

01 Qershor 2014

 • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:    
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.