REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Galeria

Dhuro gjak - shpëto jetë!

1/15

06 Qershor 2014

Disa ditë para 14 qershorit, Ditës Botërore të Dhurimit të Gjakut, punonjës të Institucionit të Avokatit të Popullit (IAP) dhe familjarë të tyre, kanë dhuruar gjak vullnetarisht. Falënderim ekipit të Qendrës Kombëtare të Kosovës për Transfuzionin e Gjakut, të cilët treguan gatishmëri që kjo të realizohej në objektin ku ndodhet Zyra Qendrore e IAP-së.

 • Shpendaj

2/15

06 Qershor 2014

 • Shpendaj

3/15

06 Qershor 2014

 • Shpendaj

4/15

06 Qershor 2014

 • Shpendaj

5/15

06 Qershor 2014

 • Shpendaj

6/15

06 Qershor 2014

 • Shpendaj

7/15

06 Qershor 2014

 • Shpendaj

8/15

06 Qershor 2014

 • Shpendaj

9/15

06 Qershor 2014

 • Shpendaj

10/15

06 Qershor 2014

 • Shpendaj

11/15

06 Qershor 2014

 • Shpendaj

12/15

06 Qershor 2014

 • Shpendaj

13/15

06 Qershor 2014

 • Shpendaj

14/15

06 Qershor 2014

 • Shpendaj

15/15

06 Qershor 2014

 • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:    
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.