REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Drejtori ekzekutiv

  Zyrat e Avokatit të Popullit

  Mitrovicë
  Pejë
  Prishtinë
  Gjakovë
  Gjilan
  Graçanicë
  Ferizaj
  Prizren

  Zyra regjionale në Mitrovicë

  Telefoni: +381 (0) 28 30 138,
  
  Adresa: Sheshi: Agim Hajrizi, pn,
  Ndërtesa Regjionale e Administrates Tatimore
  
  Puna me palë: 
  Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

  Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319
  +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.
  Lagja e boshnjakëve,
  Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës

  Puna me palë:
  Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

  Zyra regjionale në Pejë

  Telefoni:
  +381 (0)39 432 931 Adresa:
  Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
  Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
  Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

  Zyra Qëndrore, Prishtinë

  Thirrjet falas për palët:
  0800 15555
   
  Numrat telefonik të kontaktit:
  +381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

  Fax: +381 (0) 38 223 790
  E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
  Adresa e Zyrës Qendrore:
  Institucioni i Avokatit të Popullit 
  Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
  10000 Prishtinë, KOSOVË
  

  Zyra regjionale në Gjakovë

  Telefoni:
  +381 (0)390 327 698 Adresa:
  Rr. "Ismail Qemali"
  (ish ndërtesa e Kadastrës)
  Puna me palë:
  Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

  Zyra regjionale në Gjilan

  Telefoni:
  +381 (0)280 320 843 Adresa:
  Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
  Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

  Zyra regjionale në Graçanicë

  Telefoni:    
  +381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
  Adresa:
  rr."Car Lazari" p.n.
  Puna me palë: 
  Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

  Zyra regjionale në Ferizaj

  Telefoni:
  +381 (0)290 326 032 Adresa:
  Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
  Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

  Zyra regjionale në Prizren

  Telefoni:
  +381 (0)29 222 138 Adresa:
  Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
  Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

  Nuk ka anketë aktive.