REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Archive

Archive

Klasifiko lajmet në bazë të muajit dhe vitit

JA SH MA PR MA QE KO GU SH TE DH
2002 1 2 2 1 2 1 0 0 3 1 2 2
2003 1 3 9 5 2 2 0 1 1 0 0 0
2004 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
2006 0 1 2 3 1 1 0 0 0 1 1 1
2007 0 1 0 0 2 2 4 2 4 4 1 4
2008 3 5 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
2010 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0
2011 0 0 5 0 2 3 8 1 3 7 8 10
2012 8 5 4 6 3 6 3 1 5 2 10 8
2013 12 4 1 5 5 6 2 0 2 10 0 2
2014 2 2 2 2 4 5 2 1 1 3 3 5
2015 2 6 4 2 2 3 4 4 5 13 8 8
2016 4 3 6 8 3 6 2 6 6 8 12 7
2017 4 5 3 9 8 6 3 2 10 7 9 13
2018 5 4 11 6 9 5 0 0 0 0 0 0

  Zyrat e Avokatit të Popullit

  Mitrovicë
  Pejë
  Prishtinë
  Gjakovë
  Gjilan
  Graçanicë
  Ferizaj
  Prizren

  Zyra regjionale në Mitrovicë

  Telefoni: +383 (0) 28 530 138
  Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
  ( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
  Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
  Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
  Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

  Zyra regjionale në Pejë

  Telefoni:
  +381 (0)39 432 931 Adresa:
  Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
  Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
  Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

  Zyra Qëndrore, Prishtinë

  Thirrjet falas për palët:
  0800 15555
   
  Numrat telefonik të kontaktit:
  +381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

  E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
  Adresa e Zyrës Qendrore:
  Institucioni i Avokatit të Popullit 
  Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
  10000 Prishtinë, KOSOVË
  

  Zyra regjionale në Gjakovë

  Telefoni:
  +381 (0)390 327 698 Adresa:
  Rr. "Ismail Qemali"
  (ish ndërtesa e Kadastrës)
  Puna me palë:
  Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

  Zyra regjionale në Gjilan

  Telefoni:
  +381 (0)280 320 843 Adresa:
  Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
  Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

  Zyra regjionale në Graçanicë

  Telefoni:    
  +381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
  Adresa:
  rr."Car Lazari" p.n.
  Puna me palë: 
  Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

  Zyra regjionale në Ferizaj

  Telefoni:
  +381 (0)290 326 032 Adresa:
  Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
  Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

  Zyra regjionale në Prizren

  Telefoni:
  +381 (0)29 222 138 Adresa:
  Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
  Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

  Nuk ka anketë aktive.