REPUBLIC OF KOSOVO

Ombudsperson

report the case

Free call

Gallery

AKTIVITETE 2016

1/16

13 July 2016

Zveçan, 13 korrik 2016 - Tryeza "Roli i Institucionit të Avokatit të Popullit në mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të njeriut"

 • Share

2/16

13 July 2016

Zveçan, 13 korrik 2016 - Tryeza "Roli i Institucionit të Avokatit të Popullit në mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të njeriut"

 • Share

3/16

13 July 2016

Zveçan, 13 korrik - Tryeza "Roli i Institucionit të Avokatit të Popullit në mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të njeriut"

 • Share

4/16

04 July 2016

 • Share

5/16

04 July 2016

 • Share

6/16

04 July 2016

 • Share

7/16

04 July 2016

 • Share

8/16

13 June 2016

Zveçan, 13 korrik 2016 - Tryeza "Roli i Institucionit të Avokatit të Popullit në mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të njeriut"

 • Share

9/16

01 June 2016

1 Qershor 2016 - Shenimi i Ditës së Fëmijëve

 • Share

10/16

01 June 2016

1 Qershor 2016 - Shenimi i Ditës së Fëmijëve

 • Share

11/16

01 June 2016

1 Qershor 2016 - Shenimi i Ditës së Fëmijëve

 • Share

12/16

01 June 2016

1 Qershor 2016 - Shenimi i Ditës së Fëmijëve

 • Share

13/16

01 June 2016

1 Qershor 2016 - Shenimi i Ditës së Fëmijëve

 • Share

14/16

11 February 2016

Takim me fëmijë të kmomuniteteve pakicë në Kosovë

 • Share

15/16

11 February 2016

Takim me fëmijë të kmomuniteteve pakicë në Kosovë

 • Share

16/16

11 February 2016

Takim me fëmijë të kmomuniteteve pakicë në Kosovë

 • Share

Ombudsperson offices

Mitrovica
Peja
Prishtina
Gjakova
Gjilan
Graçanica
Ferizaj
Prizren

Mitrovicë / Mitrovica Regional Offices

Tel: + 383 (0) 28 530 138,

Address:  
Street " Afrim Zhitia" n/n (Kosovo Pension Administration Building), Floor 3, offices No. 11 and 12. Working hours: 08:00 - 16:00


Mitrovica Sub-Office Tel: + 377 (0)45 455 319
+ 381 (0)63 817 44 79 Address:
Str. "Sami Frashëri", nn.
Bosniak area
AOK building in the North of Mitrovica

Peja / Pec Regional Office

Tel: 
+381 (0)39 432 931 Address:
Str. “Queen Teuta” no.59
Municipal Building, 3rd Floor, No.3 Working hours: 08:00 - 16:00

Main Office in Prishtina

Free calls for applicants: 
0800 15555
Tel:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail address:info@ombudspersonkosovo.org
Main Office Address:
Ombudsperson Institution 
Str. “MIGJENI”, no. 21
10000 Pristina, KOSOVO

Regional Office, Gjakova

Tel:

+381 (0)390 327 698 Address:
Str. “Ismail Qemaili"
(former Cadastre Building) Working hours:
08:00 - 16:00

Gjilan/Gnjilane Regional Office

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Address:
"Adem Jashari" St Municipal Building II Working hours: 08:00 - 16:00

Gračanica / Graçanicë Regional Office

Phone: 
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adress:
str."Car Lazar" n.n.

Working hours: 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Address:
Municipal Building (Basement) Working hours: 08:00 - 16:00

Prizren Regional Office

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Str. “Remzi Ademi”, nn Working hours: 08:00 - 16:00

Surveys

*no_active_poll