REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Avokati i Popullit

Sami Kurteshi

"Për ndërtimin e një sistemi shoqëror të drejtë, human dhe demokratik, baraspesha midis shtetit ligjor dhe social, si dy kundërshti të pashmangshme, duhet të jetë shoqërisht e pranueshme, ligjërisht e drejtë dhe institucionalisht e zbatueshme." E kjo baraspeshë do të jetë e pranueshme kur bëhet normë e përgjithshme shoqërore, e cila kodifikohet ligjërisht. Kjo mund të arrihet dhe ka kuptim vetëm kur në procesin e krijimit të ligjeve të vendit garantohet një pjesëmarrje e gjerë, që mundëson përfshirjen e interesave të sa më shumë shtresave dhe grupeve shoqërore, mundësisht të të gjithave".

më shumë

Lajmi i Fundit

 
1/3
 

23 Qershor 2015

FTESË MEDIAVE

Avokati i Popullit organizon tryezën e rrumbullakët me temën “Trotuaret dhe ndikimi i tyre në të drejtat e njeriut”. Tryeza do të mbahet më 24 qershor 2014 (e mërkurë), në restorantin “Vila Gërmia”, në Prishtinë, prej orës 10:00 deri në orën 13:00. Ftoheni ta mbuloni...

Të gjitha lajmet

Mendoni se të drejtat tuaja janë shkelur?

Paraqit rastin tani!

Emri dhe mbiemri Data e lindjës

Pjesëmarrësit e Konferencës ndërkombëtare e institucioneve për të të drejtat e njeriut të zonës së OSBE-së

më shumë

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +381 (0) 28 30 138,

Adresa:  Sheshi: Agim Hajrizi, pn,
Ndërtesa Regjionale e Administrates Tatimore

Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319
+381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.
Lagja e boshnjakëve,
Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës

Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa: info@ombudspersonkosovo.org

Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Lagjja Bregu i Diellit, Rr. “Enver Maloku”, nr. 28 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 65 118 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Anketa

*no_active_poll